รู้จักเรา

จากประสบการณ์ที่มากกว่า 30 ปี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประโยชน์การโยธา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าอย่างมั่นคง โดยทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ประโยชน์การโยธา สามารถรับเหมาก่อสร้างงานโยธาที่ครบวงจรมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและได้มีทรัพยากรที่เพียงพอในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน อาทิ เช่น โรงงานผสมคอนกรีต โรงงานผสมแอสฟัสท์ติกคอนกรีต การบริการขนส่งวัสดุในการก่อสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือ และบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน และการบริการที่เป็นเลิศ และที่สำคัญ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากแหล่งเงินทุนหลายสถาบัน อาทิ เช่น ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกรุงไทย

ประวัติความเป็นมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประโยชน์การโยธา ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 โดย คุณประโยชน์ ตั้งเด่นไชย ทุนจดทะเบียนครั้งแรกเริ่มต้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยทางห้าง ฯ ได้ดำเนินธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้าง เช่น ถนนคอนกรีต ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานถมดิน สะพาน อาคาร และระบบสาธารณูปโภค ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนทั่วไป

ปี พ.ศ. 2534 ห้างฯ ได้เพิ่มทุนในการจดทะเบียน 5,000,000 บาท

ปี พ.ศ. 2537 ห้างฯ ได้เพิ่มทุนในการจดทะเบียน 60,000,000 บาท

ปี พ.ศ. 2548 ห้างฯ ได้สร้าง โรงงานผสมคอนกรีต

ปี พ.ศ. 2552 ห้างฯ ได้เพิ่มทุนในการจดทะเบียน 100,000,000 บาท

ปี พ.ศ. 2556 ห้างฯ ได้สร้างโรงงานผสมแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

ปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประโยชน์การโยธา เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ครบวงจร

"มุ่งมั่นและพัฒนาเพื่อเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในระดับภูมิภาค ที่มีคุณภาพ และมากประสบการณ์"

พันธกิจ

สร้างผลงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจ และประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

สะสมประสบการณ์และความชำนาญในด้านงานก่อสร้าง

พัฒนาศักยภาพของบริษัทและบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

ใส่ใจและให้ความสำคัญในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริการของเรา

งานโยธาพร้อมสาธารณูปโภค และโครงสร้าง

งานก่อสร้างถนน คอนกรีตแอสฟัลต์และคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานสะพาน, งานซ่อมถนน, งานถมดินและระบบฝังกลบ, ระบบระบายน้ำ, อาคารสูงและต่ำ, โรงงานและคลังสินค้า, งานรางและวางถ่อ

ผลิตและจำหน่ายแอสฟัลติกคอนกรีต และคอนกรีตผสมเสร็จ

ให้เช่าเครื่องจักรกลเครื่องมือหนัก

ติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดประโยชน์การโยธา (PRAYOCH CIVIL LTD.,PART.)

729 หมู่ที่ 2 ซอย ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เบอร์: 027098429-30

อีเมล์: Prayoch_pyc@hotmail.com

บริษัท พี.วาย.ซี.แอสฟัลติก คอนกรีต จำกัด (P.Y.C. ASPHALTIC CONCRETE CO.,LTD.)

729 หมู่ที่ 2 ซอย ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เบอร์: 027098429-30

อีเมล์: Prayoch_pyc@hotmail.com

บริษัท พี.วาย.ซี.คอนกรีต (2005) จำกัด (P.Y.C. CONCRETE (2005) CO.,LTD.)

257 หมู่ที่6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

มือถือ: 086-3806624 /086-3280035

Fax: 02-1828325

อีเมล์: Prayoch_pyc@hotmail.com